Akende paigaldus


1. Üldised juhised Akna paigaldamisel tuleb lähtuda järgmistest punktidest: 1. Aknaava valmistatakse ette ja puhastatakse 2. Aken asetatakse kandvatele klotsidele, millega fikseeritakse aken horis. tasapinnale 3. Akna kinnitusklambrid asetsevad akna välisnurgast ca 200 mm kaugusel, kusjuures kahe klambri vahe peab olema <-700mm. 4. Kinnitusklambritega fikseeritakse aken vertikaaltasapinnas 5. Akna asetsemisel avas lähtutakse esmalt loodimisest ja järgmisena aknaava mõõtudest ja kujust. 6. Sõltuvalt kasutatavast vahust, soojustusvuugi mõõdust ja akna konstruktsioonist asetada lisatoed vältimaks aknalengi deformeerumist vahu paisumisel. 7. Aknaava ja lengi vahelise vuugi täitmine soojustusvahuga (Soudal, Penoflex, jms.) 8. Esmase konsultatsiooni andmine kliendile: a) akent võib avada 24h peale paigaldust b) kandvaid klotse ei tohi eemaldada Lisa 1: Aknaava ettevalmistamine valmisakende alusel: – ava mõõt peab tagama võimaluse akna loodimiseks ja soojustamiseks – soojustusvuugi soovitav paksus min. 10mm, max 25mm – aknaava mõõdud: laius = akna laius + 30 mm kõrgus = akna kõrgus (koos lisaprofiiliga!) + 30mm 2. Nõuded avadele Ehitise aknaavade mõõtude tolerantsid peavad vastama DIN 18202 nõuetele. Lubatud kõikumised on järgnevad:
Aknaavade ehituslik olukord Lubatud tolerantsid, kui nominaalmõõt =< 3,0 m Lubatud tolerantsid, kui nominaalmõõt 3,0 … 6,0 m
Viimistlemata avad  + – 12mm  + – 16mm
Viimistletud avad + – 10mm + – 12mm
 3. Montaazh Akna kinnituskronsteinid või tüüblid peavad kõik aknale mõjuvad jõud edasi andma ehitise kandvale konstruktsioonile Akna paigaldus koosneb neljast etapist: 1) akna kinnitamine 2) akna soojustamine 3) akna tihendamine 4) akna ja ava ühendusvuugi katmine Akna kinnitamine toimub spetsiaalsete kronsteinidega või kruvide (tüüblitega). Soojustamiseks kasutatakse polüuretaanvahtusid (nt. Soudal, Penoflex). Tihendamiseks seestpoolt silikoon või vastavad montaazhilindid, väljastpoolt isepaisuvad tihendid või montaazhilindid. Akna tihendamisel kehtib reegel – seestpoolt tihedam kui väljast. Tihendamine peab tagama seestpoolt ruumis oleva niiske õhu mittesattumise ehituskonstruktsiooni vahele (kondenseerub!), väljast peab tihedus olema vihma ja tuulekindel, samas laskma läbi veeauru. Ühendusvuugi katmiseks kasutatakse vastavaid katteliiste, mille materjaliks võivad olla PVC, PVC plekk või puit. 4. Akna ja ava ühendusvuugile mõjuvad järgmised jõud: 5. Ühendusvuuk ja sellele esitatavad nõuded Aknad tuleb loodida kahes tasapinnas – vertikaalselt ja horisontaalselt. Samas tuleb jälgida ka fassaadijoont. Enne akna kinnitamist fikseeritakse akna asend kiiludega. Mittekandvad kiilud peab peale akna kinnitamist eemaldama, et tagada nõutud soojustusvuugi mõõdud. See tagab akna pikaaegse funktsioneerimise sõltumata akna deformeerumisest ja ehituskonstruktsiooni vajumistest. PVC – akende puhul tuleb arvestada järgmiste temperatuurist tingitud pikkusmuutustega. PVC- valge                        1,6mm / m PVC- dekoorkattega        2,4 mm / m Minimaalsed vuugimõõdud b sõltuvalt elementide mõõtudest ja vuugimaterjalist: väärtused b, kui kasutatakse pihustatavaid vahte:
Elemendi pikkus 1,5 m 2,5 m 3,5 m 4,5 m
PVC valge 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
PVC dekoor 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
väärtused b, kui kasutatakse isepaisuvaid tihendeid:
 Elemendi pikkus  1,5 m  2,5 m  3,5 m  4,5 m
 PVC valge  8 mm  8 mm  10 mm  10 mm
 PVC dekoor  8 mm  10 mm  10 mm  12 mm
NB! Akendel olevad kaitsekiled tuleb eemaldada koheselt peale akna paigaldamist. 6. Kinnitusdetailid Akende kinnitusdetailidena kasutatakse vastavaid müüriklambreid, kui ka tüübleid. Düüblite kasutamisel tuleb enne lõplikku kinnikeeramist kinnituskoht kiiluda. Kruvi pea kaetakse vastava kattekorgiga. Kahe kinnituselemendi vahe ei tohi olla suurem, kui 70 cm (vt. järgnev joonis). Kinnituskohtade kaugused akna sisenurkadest on ka antud joonisel. Akende monteerimine peab kindlasti toimuma mehaaniliselt. Soojusvaht ja montaazhilindid ei võta vastu mehaanilisi koormusi. 7. Sõlm aken- aknalaud- veeplekk Järgnevalt on näidatud alumise osa lõige, mis sisaldab veeplekki, akent, aknalauda ja kinnitusklambrit. NB! Kiilud ei tohi asetseda nii, et tekib külmasild!