yheosaline
   
 1. Akna parameetrid
 2. (nõutud)
 3. (nõutud)
 4. (nõutud)
 5. (nõutud)
 6. (nõutud)
 7. (nõutud)
 8. Lisa
 9. Klient
 10. (nõutud)
 11. (nõutud)
 12. (nõutud)