Privaatsuspoliitika

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika aknaproff.ee lehel

Aknaproff OÜ on võtnud endale kohustuseks kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest tulenevalt järgime käesolevaid privaatsuspoliitika põhimõtteid, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega ning Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Aknaproff OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks, teenuste osutamiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis jms) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kontoris või kohtumisel);
  • veebisaidi aknaproff.ee kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu;
  • tehingu sooritamisel isiku kontaktandmete kaudu.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame kliendiga kontakteeruda, teavitada kliente uudistest, uutest toodetest jms. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi ja otseturunduse sisu, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid võime kasutada kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Nõusolekut on alati võimalik tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi isikuandmeid säilitame nii kaua, kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub vajadusest vastata kliendi päringutele. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamise andmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Küpsised

aknaproff.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste eesmärk on tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat Google Analytics abil, mille abil on võimalik mõõta ja parandada veebilehe toimivust.

Küpsis on väiksemahuline tekstifail, mille veebibrauser automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised on tihti loodud ka erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on tavaliselt kas püsivad- või seansiküpsised. Püsivad küpsised jäävad kasutaja arvutisse püsivalt, mida kasutatakse näiteks veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks, statistikaandmete kogumiseks vms. Seansiküpsised on ajutised ja kustutatakse, kui kasutaja veebilehelt lahkub või kasutaja brauseri sulgeb.

Kui kasutaja veebubrauseris on küpsised lubatud (vaikimisi tihtipeale on), loetakse seda küpsistega nõustumiseks. Kasutaja saab oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või küpsised alati kustutada, muutes oma veebibrauseris vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõik veebilehe külastamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliente e-kirja teel, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Aknaproff OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@aknaproff.ee .

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.